تحلیل تکنیکال (فنی) در برابر تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال 

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو مبحث اصلی در تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی به شمار می آیند. تحلیلگران تکنیکال به نوسانات قیمت یک بازار نگاه می کنند تا با استفاده از این داده جهت قیمت های آتی را پیش بینی کنند. تحلیل گران فاندامنتال اخبار اقتصادی، یا فاندامنتال ها، را بررسی می کنند. از آنجایی که هر رویداد خبری جهانی ممکن است بر بازارهای مالی دنیا تأثیر بگذارد، پس از لحاظ فنی هر رویداد خبری ای می تواند اخبار اقتصادی در نظر گرفته شود.

تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال 
تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال 

 

بیشتر در باب تحلیل فاندامنتال در Forex

بسیار مفید است که لیست کوتاه عوامل فاندامنتال که توسط معامله گران حرفه ای Forex در هنگام اتخاذ تصمیمات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد را بدانید. مشکل اینجا است که چنین لیستی برای مدت زیادی همانگونه باقی نمی ماند. این لیست با توجه به عاملی که در هر لحظه بالاترین جایگاه را در ذهن جامعه سرمایه گذار جهانی به خود اختصاص می دهد همواره در حال تغییر است.

دلیل این وضعیت غم انگیز این است که ما یک تئوری واحد و یکپارچه برای تعیین نرخ ارز نداریم. پژوهش گران اقتصادی در رابطه با تئوری نرخ ارز بسیار سطحی عمل کرده و تعیین نرخ ارز را به تغییرات ناگهانی بازاری سپرده اند که در آن تقریباً همیشه نظرات جمع نخبه گرایان نادیده گرفته می شود. عدم ارتباط بین تئوری و عمل در بازار Forex نسبت به بازارهای دیگر از شدت بیشتری برخوردار است. حداقل در سهام و کالاها، یک تصویر واضح از آنچه در پس عرضه و تقاضا می گذرد وجود دارد. این در بازار Forex بسیار پیچیده تر است.

معامله گران به منظور بررسی کلی اینکه یک ارز چگونه باید قیمت گذاری شود (به عنوان پذیرش برابری قدرت خرید) به موازنه تجاری و نرخ تورم توجه می کنند، اما شما نمی توانید معامله گران حرفه ای را پیدا کنید که یک پوزیشن تجاری را بر اساس برابری قدرت خرید به عنوان یک عامل اصلی اجرا کنند. معامله گران به تورم بیشتر به عنوان یک سر نخ به سیاست پولی بانک مرکزی توجه می کنند، از آنجایی که افزایش نرخ ها به عنوان یک عامل موازنه گر منجر به کاهش ارزش یک ارز می شود. ایجاد موازنه تنها در برخی از موارد کار می کند که حتی در آن صورت هم داده های در دسترس تفاوت نرخ بهره را پیدا نخواهید کرد، هرچند تفاوت ها یکی از تعیین کننده های Forex در دریای داده هایی هستند که فقط جزئی از آن مناسب است.