معرفی کندل های مهم در تحلیل تکنیکال (قسمت دوم)

معرفی کندل های مهم در تحلیل تکنیکال

 

قسمت دوم

 

در بخش اول پرداختیم در مورد تعریف کندل و پنج مورد از کندل ها را در بازار معرفی کردیم.

 

باز هم متذکر میشویم که کندل ها در نواحی ساپورت یا حمایت و رسیستنس یا مقاومت ها دارای اعتبار هستند و در سایر موقعیت ها مد نظر ما نیستند.

 

پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه ادامه قسمت اول معرفی کندل های مهم در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید

 

سپس به مطالعه این قسمت بپردازید.

 

 

انواع کندل ها (قسمت دوم)

 

6-bullish engulf یا کندل های  پوشای صعودی

 

 

7-bearish engulf یا کندل های پوشای نزولی

 

 

8-dark cloud یا کندل های ابر سیاه

 

 

9-harami یا کندل های هارامی

 

 

10-evening star candle یا کندل ستاره شامگاهی

 

 

11-morning star candle یا کندل ستاره صبحگاهی

 

توضیحات تکمیلی کندل ها

 

bullish engulf یا کندل های  پوشای صعودی

کندل bullish engulf

 

این کندل در یک روند نزولی ظاهر میشود از ویژگی های این کندل اینکه کندل اخر بصورت صعودی

 

و کندل قبل بصورت نزولی بصورتی که کندل صعودی تمام بدنه کندل نزولی را در بر میگیرد و همچنین

 

گپ قیمتی  پایینی کندل صعودی  بصورت سایه کوچک ظاهر شود .پس از مشاهده این کندل احتمال صعود بازار وجود دارد

 

 bearish engulf یا کندل های پوشای نزولی

ویژگی های کندل bearish engulf

 

این الگو در یک روند صعودی ظاهر می شود و ویژگی های ان عبارتست از کندل اول بصورت نزولی بوده

 

و قبل از ان یک کندل صعولی قرار میگیرد که بدنه و گپ قیمتی کندل صعودی بطور کامل در بدنه کندل نزولی قرار می گیرد

 

و پس از مشاهده این دو کندل احتمال نزول و ریزش بازار وجود دارد

 

 

dark cloud یا کندل های ابر سیاه

 

 

ویژگی های کندل dark cloud

از ویژگی های این کندل عبارتست از اینکه کندل اول بصورت نزولی بوده با بدنه بلند و سایه کوتاه

 

و کندل قبلی یک کندل صعودی است که کندل نزولی همانند تصویر نصف کندل صعودی را میپوشاند

 

که پس از مشاهده این کندل احتمال ریزش بازار وجود دارد.این الگو در یک روند صعودی ظاهر می شود

 

 harami یا کندل های هارامی

 

 

از ویژگی های این الگوی کندلی عبارتست از کندل اول بصورت spinig یا doji  است

 

 

و کندل قبل از ان بصورت غیر معمول با بدنه بلندظاهر میشود که در صورت مشاهده این الگو در روند

 

 

ساپورت احتمال صعود بازار و در صورت مشاهده در مقاومت ها احتمال ریزش بازار وجود دارد

 

 

نکته قابل ذکر اینکه این کندل از درجه اهمیت پایینی برخوردار است و اعتبار زیادی ماننده کندل های پوشا ندارند

 

morning star candle و evening star

 

 

کندل های morning star و evening star

 

 

الگوی ستاره صبحگاهی : ( morning star )

 

 

تشخیص : کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است ؛ رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود .

 

 

کاربرد : روند نزولی را صعودی می کند .

 

 

الگوی ستاره شامگاهی : ( evening star )

 

 

تشخیص : کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است ؛ رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود .

 

 

کاربرد : روند صعودی را نزولی می کند .